Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2020

ACL League D 2020 - Round 7

Baltimore vs. Seattle 2

Sunday 17 May 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Baltimore Seattle 2 Matchtime (if changed) / Score
W Keith Arnold (HKA) 4 dan B Brendan Roof (brr) 1 kyu
W Ken Koester (lensman) 2 dan B Alex Hu (caracoles) 1 kyu
B Hyungwook Lee (giruran) 4 kyu W Lucy Lu Wang (guazi) 2 kyu

Columbus 2 vs. Mason Youth

Sunday 17 May 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Columbus 2 Mason Youth Matchtime (if changed) / Score
W Dylan Jian (dylanjian) 3 kyu B Yeming You (Yeming) 8 kyu
W Alexander Hansen (gr8m8) 7 kyu B Jonathan Luo (lonemonkey) 8 kyu
W Alexander Yehsakul (<<CHANGEME>>) 9 kyu B Matthew Qiu (Matthewqiu) 10 kyu

North Corvallis vs. Columbus

Sunday 17 May 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

North Corvallis Columbus Matchtime (if changed) / Score
B Eugene Zhang (eyz23) 1 dan W Feifan (Tom) Jia (TOOOOOOM) 4 dan
B Andrew Zhang (mustwin) 1 kyu W Dajiang He (minghuo) 1 dan
B Steve Zhang (messi) 7 kyu W Xu Lin (goforosu) 2 kyu

New York City 2 vs. Maine

Sunday 17 May 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New York City 2 Maine Matchtime (if changed) / Score
W Annie Wagner (windcat) 5 dan B Aaron Pettengill (AaronP) 1 dan
B Andrew McGowan (dangerdoom) 2 kyu W Chloe Kimball (nbChloe) 1 kyu
W Afa Zhou (afaigo) 1 kyu B Jonathan Green (Dyonn) 2 kyu