Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2020

ACL League D 2020 - Round 5

Columbus 2 vs. New Mexico

Sunday 15 March 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Columbus 2 New Mexico Matchtime (if changed) / Score
B Dylan Jian (dylanjian) 3 kyu W Billy Maier (billybones) 3 kyu
W Alexander Hansen (gr8m8) 7 kyu B Robert Gilman (Rainier2) 6 kyu
B Alexander Yehsakul (<<CHANGEME>>) 9 kyu W Mario Espinoza (Umbriel) 7 kyu

North Corvallis vs. Seattle 2

Sunday 15 March 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

North Corvallis Seattle 2 Matchtime (if changed) / Score
B Eugene Zhang (eyz23) 1 dan W Brendan Roof (brr) 1 kyu
W Andrew Zhang (mustwin) 1 kyu B Alex Hu (caracoles) 1 kyu
B Steve Zhang (messi) 7 kyu W Lucy Lu Wang (guazi) 2 kyu

New York City 2 vs. Mason Youth

Sunday 15 March 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New York City 2 Mason Youth Matchtime (if changed) / Score
W Annie Wagner (windcat) 5 dan B Yeming You (Yeming) 8 kyu
W Andrew McGowan (dangerdoom) 2 kyu B Jonathan Luo (lonemonkey) 8 kyu
W Afa Zhou (afaigo) 1 kyu B Matthew Qiu (Matthewqiu) 10 kyu

Maine vs. Columbus

Sunday 15 March 2020, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Maine Columbus Matchtime (if changed) / Score
B Aaron Pettengill (AaronP) 1 dan W Feifan (Tom) Jia (TOOOOOOM) 4 dan
W Chloe Kimball (nbChloe) 1 kyu B Dajiang He (minghuo) 1 dan
B Jonathan Green (Dyonn) 2 kyu W Xu Lin (goforosu) 2 kyu