Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2019

ACL League A 2019 - Round 7

New Jersey vs. Canwa Vancouver 1   2 – 1

Sunday 19 May 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New Jersey Canwa Vancouver 1 Score
B Alan Huang (moonfire) 7 dan W Zi Yang (Matthew) Hu (matthu) 1 dan pro B+Forfeit
W Willis Huang (featherbag) 5 dan B Tianyu (Bill) Lin (billlin) 8 dan B+Resign
B Justin Ching (kingching) 6 dan W Brady Zhang (Brightstar) 7 dan B+Resign

Waterloo 1 vs. Greater Washington   1 – 2

Sunday 19 May 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Waterloo 1 Greater Washington Score
B Wei Qiu (Rorona) 6 dan W Tim Zurui Song (Qishen) 1 dan pro W+11.5
W Quan Sun (WeGoclub) 7 dan B Eric Lui (heisenberg) 1 dan pro B+9.5
B Xijin Dong (langfang) 6 dan W Mengchen Zhang (LuMe) 8 dan B+Resign

Ottawa vs. Boston   1 – 2

Sunday 19 May 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Ottawa Boston Score
B Guanyu Song (Zhengzhou) 7 dan W Zhongfan Jian (blueheart) 8 dan W+Resign
W Jun Li (Jungleman) 6 dan B Jie Liang (gust) 8 dan W+4.5
B Xianyu Li (BKB) 6 dan W Huiren Yang (hyang12) 1 dan pro W+6.5

New York City vs. Toronto, ON   2 – 1

Sunday 19 May 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New York City Toronto, ON Score
B Ryan Li (CrazyWind) 1 dan pro W Qiyou Wu (Qiyou) 7 dan W+Resign
W Hanchen Zhang (Magician96) 1 dan pro B Tony Zhao (Borealiz) 7 dan W+Resign
B Stephanie Yin (Mingming) 1 dan pro W James Sedgwick (sedgwick) 6 dan B+14.5