Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2019

ACL League A 2019 - Round 3

New Jersey vs. Boston   0 – 3

Sunday 20 January 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New Jersey Boston Score
B Alan Huang (moonfire) 7 dan W Zhongfan Jian (blueheart) 8 dan W+29.5
W Willis Huang (featherbag) 5 dan B Jie Liang (gust) 8 dan B+5.5
B Justin Ching (kingching) 6 dan W Sheng Xu (Marcoxu93) 5 dan W+Resign

Greater Washington vs. Toronto, ON   3 – 0

Sunday 20 January 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Greater Washington Toronto, ON Score
B Tim Zurui Song (Qishen) 1 dan pro W Qiyou Wu (Qiyou) 7 dan B+Resign
W Eric Lui (heisenberg) 1 dan pro B James Sedgwick (sedgwick) 6 dan W+Resign
B Mengchen Zhang (LuMe) 8 dan W Tianyi Chen (busizuzui) 6 dan B+Resign

Canwa Vancouver 1 vs. New York City   0 – 3

Sunday 20 January 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Canwa Vancouver 1 New York City Score
B Zi Yang (Matthew) Hu (matthu) 1 dan pro W Ryan Li (CrazyWind) 1 dan pro W+Resign
W Tianyu (Bill) Lin (billlin) 8 dan B Hanchen Zhang (Magician96) 1 dan pro 0 - 1
B Brady Zhang (Brightstar) 7 dan W Stephanie Yin (Mingming) 1 dan pro W+13.5

Waterloo 1 vs. Ottawa   3 – 0

Sunday 20 January 2019, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Waterloo 1 Ottawa Score
B Junliang Zhang (oubyebye) 2 dan W Guanyu Song (Zhengzhou) 7 dan B+0.5
W Quan Sun (WeGoclub) 7 dan B Jun Li (Jungleman) 6 dan W+Time
B Xijin Dong (langfang) 6 dan W Hanxi Zhang (croc) 5 dan B+6.5