Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2019

ACL League A 2019 - Round 2

New Jersey vs. Ottawa   0 – 3

Sunday 09 December 2018, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New Jersey Ottawa Score
B Kevin Huang (khuang) 8 dan W Guanyu Song (Zhengzhou) 7 dan W+Resign
W Willis Huang (featherbag) 5 dan B Jun Li (Jungleman) 6 dan B+Resign
B Justin Ching (kingching) 6 dan W Xianyu Li (BKB) 6 dan W+Resign

New York City vs. Waterloo 1   3 – 0

Sunday 09 December 2018, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New York City Waterloo 1 Score
B Ryan Li (CrazyWind) 1 dan pro W Junliang Zhang (oubyebye) 2 dan B+Resign
W Hanchen Zhang (Magician96) 1 dan pro B Quan Sun (WeGoclub) 7 dan W+Resign
B Stephanie Yin (Mingming) 1 dan pro W Xijin Dong (langfang) 6 dan B+Resign

Toronto, ON vs. Canwa Vancouver 1   2 – 1

Sunday 09 December 2018, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Toronto, ON Canwa Vancouver 1 Score
B Qiyou Wu (Qiyou) 7 dan W Zi Yang (Matthew) Hu (matthu) 1 dan pro B+Resign
W Tony Zhao (Borealiz) 7 dan B Tianyu (Bill) Lin (billlin) 8 dan B+Resign
B Edwin Yoon (EdwinYoon ) 7 dan W Brady Zhang (Brightstar) 7 dan B+30.5

Boston vs. Greater Washington   1 – 2

Sunday 09 December 2018, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Boston Greater Washington Score
B Huiren Yang (hyang12) 1 dan pro W Tim Zurui Song (Qishen) 1 dan pro W+Resign
W Zhongfan Jian (blueheart) 8 dan B Eric Lui (heisenberg) 1 dan pro W+Resign
B Jie Liang (gust) 8 dan W Mengchen Zhang (LuMe) 8 dan W+Resign