Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2016

ACL League B 2016 - Round 2

New Jersey vs. Edmonton   1 – 2

Sunday 15 November 2015, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New Jersey Edmonton Score
W Kevin Huang (khuang) 8 dan B Wei Qiu (Rorona) 6 dan W+31.5
B Justin Ching (kingching) 6 dan W Elvis Sun (chenshi) 5 dan W+Resign
W Willis Huang (featherbag) 5 dan B Wei Cheng (yesweican) 4 dan B+8.5

San Francisco 1 vs. Washington DC 1   1 – 2

Sunday 15 November 2015, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

San Francisco 1 Washington DC 1 Score
W Jeremy Chiu (germgo) 6 dan B Elaine Jiang (oreo1215) 7 dan B+Resign
B Vanessa Wong (gogirl831) 6 dan W Justin Teng (odnihs) 6 dan W+Resign
W Matthew Burrall (tesujinin) 7 dan B Joshua Lee (Starstorm2) 6 dan W+Time

Washington DC 2 vs. NC Raleigh   2 – 1

Sunday 15 November 2015, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Washington DC 2 NC Raleigh Score
W Liang Yu (yili) 6 dan B Zheng Zhang (maxpoint) 5 dan W+Resign
B Zhiyuan (Edward) Zhang (feamed) 5 dan W Jeff Kuang (jk2015) 5 dan B+Resign
W Zhenying Gu (kerberos) 5 dan B Hangbo Zhang (hill06) 5 dan B+Resign

SF Bay Area/Berkeley vs. Boston 2   2 – 1

Sunday 15 November 2015, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

SF Bay Area/Berkeley Boston 2 Score
W Linden Chiu (lchiu87) 3 dan B Walther Chan (hwchen) 5 dan W+13.5
B James Lou (evvivan) 3 dan W David Cho (MrCho) 5 dan W+Resign
W Jeffrey Zhang (Jzricaka) 3 dan B Andrew Hall (hndrewaall) 2 dan W+Resign