Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2016

NC Raleigh

1: Feng Ye (Captain)

  • Pandanet account: slamye
  • Rank: 4 dan


2: Hangbo Zhang

  • Pandanet account: hill06
  • Rank: 5 dan


3: Zheng Zhang

  • Pandanet account: maxpoint
  • Rank: 5 dan


4: Jeff Kuang

  • Pandanet account: jk2015
  • Rank: 5 dan


5: Bradley Jones

  • Pandanet account: iopt
  • Rank: 4 dan