Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2013

ACL League C 2013 - Round 2

Pittsburgh vs. West Tennessee/Memphis   2 – 1

Sunday 24 February 2013, 10:00 PT, 12:00 CT, 13:00 ET

Pittsburgh West Tennessee/Memphis Score
W Qi Guan (pitts1645) 5 dan B Yixin Chen (ychen) 4 dan W+Resign
B Eric Lee (shadonra) 4 dan W Wangqian Li (Kiki) 5 dan W+Resign
W Bin Fu (berniefu) 3 dan B Liang Zhao (meadows) 4 dan W

Central New York / Syracuse vs. NC Raleigh   1 – 2

Sunday 24 February 2013, 10:00 PT, 12:00 CT, 13:00 ET

Central New York / Syracuse NC Raleigh Score
W Chang Kim (alekhine21) 3 dan B Changlong Wu (Tallis) 7 dan B+Resign
B Yitian Liu (syryitian) 2 dan W Owen Chen (clearcreek) 5 dan B+5.5
B Jonathan Needleman (Blankflash) 2 dan W Feng Ye (slamye) 4 dan W+Resign

San Francisco 2 vs. Seattle 2   1 – 2

Sunday 24 February 2013, 10:00 PT, 12:00 CT, 13:00 ET

San Francisco 2 Seattle 2 Score
W Li Zhang (woow) 5 dan B Dong Ma (ma4dong) 6 dan B+Resign
B Norman Tsai (truestyle) 5 dan W Andrew Jackson (truman) 4 dan B+Resign
W MengMeng Chen (storm) 4 dan B Nick Sibicky (nicksib) 3 dan B+2.5

Washington DC 2 vs. Chicago   0 – 3

Sunday 24 February 2013, 10:00 PT, 12:00 CT, 13:00 ET

Washington DC 2 Chicago Score
W Kevin Wang (wskksw) 5 dan B Albert Yen (lsugyen) 8 dan B+Resign
B Yi Xiong (zyalek) 4 dan W Kevin Zhou (scolbert) 5 dan W+Resign
W Zhixiong Shi (sams1883) 3 dan B Patrick Allen (time175) 3 dan B+39.5