Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2024

Washington DC 4

1: Chang Xu (Captain)

 • Pandanet account: cxu116
 • Rank: 3 dan


2: Hsi-wen Chen

 • Pandanet account: hwc
 • Rank: 5 dan


3: Chang Xu

 • Pandanet account: cxu116
 • Rank: 3 dan


4: Jia Chen

 • Pandanet account: chenjia
 • Rank: 3 dan


5: Richard Duan

 • Pandanet account: flagster
 • Rank: 4 dan


6: Junxue Chu

 • Pandanet account: CHANGEME
 • Rank: 3 dan