Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2023

Toronto, ON

1: Howard Wong (Captain)

 • Pandanet account: drawoh1
 • Rank: 5 dan


2: Guanyu Song

 • Pandanet account: Zhengzhou
 • Rank: 7 dan


3: Tony Zhao

 • Pandanet account: Borealiz
 • Rank: 7 dan


4: James Sedgwick

 • Pandanet account: sedgwick
 • Rank: 6 dan


5: Winston Bai

 • Pandanet account: Serika
 • Rank: 6 dan


6: Henry Chen

 • Pandanet account: Tianjing
 • Rank: 4 dan