Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

Boston 2

1: Jate Greene (Captain)

 • Pandanet account: bagelfan
 • Rank: 3 dan


2: Jate Greene

 • Pandanet account: bagelfan
 • Rank: 3 dan


3: Jin Greene

 • Pandanet account: Gomasters
 • Rank: 3 dan


4: Eliot Yoon

 • Pandanet account: Pllparity
 • Rank: 2 dan


5: John Kerpan

 • Pandanet account: Basicpract
 • Rank: 2 dan


6: Hugh Higinbotham

 • Pandanet account: hughhig
 • Rank: 1 dan