Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2019

Seattle 1

1: Sung-Chui Cho (Captain)

 • Pandanet account: crossroads
 • Rank: 5 dan


2: Xinlei (Alex) Liu

 • Pandanet account: AlexL2016
 • Rank: 6 dan


3: Richie Lou

 • Pandanet account: Richie
 • Rank: 5 dan


4: Bob Liang

 • Pandanet account: Bobliang86
 • Rank: 5 dan


5: Peter Oh

 • Pandanet account: peter0109
 • Rank: 6 dan


6: Anthony Chiang

 • Pandanet account: Jeff2014
 • Rank: 6 dan