Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2018

Cincinnati 2

1: Tong Qiu (Captain)

  • Pandanet account: qtmason
  • Rank: 1 kyu


2: Have Zou

  • Pandanet account: Alexding
  • Rank: 4 dan


3: Terry Luo

  • Pandanet account: bananapir8
  • Rank: 2 dan


4: Tong Qiu

  • Pandanet account: qtmason
  • Rank: 1 kyu


5: Frank Luo

  • Pandanet account: luoy
  • Rank: 1 kyu