Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2017

New Mexico 2

1: Jolene Lujan (Captain)

  • Pandanet account: itsjolz
  • Rank: 20 kyu


2: Samantha Fede

  • Pandanet account: enink
  • Rank: 4 kyu


3: Robert Gilman

  • Pandanet account: Rainier2
  • Rank: 6 kyu


4: Lew Geer

  • Pandanet account: LewinSF
  • Rank: 8 kyu


5: Jolene Lujan

  • Pandanet account: itsjolz
  • Rank: 20 kyu