Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2017

NC Raleigh

1: Feng Ye (Captain)

  • Pandanet account: slamye
  • Rank: 4 dan


2: Zheng Zhang

  • Pandanet account: maxpoint
  • Rank: 5 dan


3: Jeff Kuang

  • Pandanet account: jk2015
  • Rank: 5 dan


4: Bradley Jones

  • Pandanet account: iopt
  • Rank: 4 dan


5: Owen Chen

  • Pandanet account: clearcreek
  • Rank: 5 dan