Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2023

ACL League E 2023 - Round 2

New Jersey 2 vs. Baltimore   2 – 1

Sunday 29 January 2023, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New Jersey 2 Baltimore Score
B Zhiyong Huang (Zhiyong1) 3 kyu W Keith Arnold (HKA) 4 dan W+20.5
B Zhihan Huang (Zhihan1) 6 kyu W Ken Koester (lensman) 2 dan B+9.5
B Di Chen (DiChen) 12 kyu W Tevis Tsai (Tyvex) 4 kyu B+Resign

Los Angeles 2 vs. Mason ACES   1 – 2

Sunday 29 January 2023, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Los Angeles 2 Mason ACES Score
B Angelina Zhao (angelzhao) 3 kyu W Isaac Zhang (GoldKaizo) 2 kyu W+Resign
W Abigail Chen (AbigailC) 5 kyu B Alexander Zhuang (SnipaDuel) 4 kyu W+Resign
B Anna Zhou (annazhou) 6 kyu W Cody Tang (ct112) 6 kyu W+Resign

Atlanta 3 vs. New Mexico   2 – 1

Sunday 29 January 2023, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Atlanta 3 New Mexico Score
W Daniel Zhao (daniel2004) 1 dan B Billy Maier (billybones) 2 kyu W+Resign
W Patrick Lu (PatrickLu) 3 kyu B Robert Gilman (Rainier2) 6 kyu W+24.5
W Ryan Huang (Skygo2014) 4 kyu B Mario Espinoza (Umbriel) 7 kyu B+61.5

New York City 6 vs. Mason FIRE   3 – 0

Sunday 29 January 2023, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New York City 6 Mason FIRE Score
W Stephen Leone (goya) 4 kyu B Woody Yin (wy112) 18 kyu W+76.5
W Julez Kwan (lemur) 5 kyu B Caleb Tan (tanc) 12 kyu W+28.5
W Nanjia Jiang (Dodoro) 10 kyu B Melody Liu (melodyliu) 11 kyu W+160.5