Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2016

ACL League B 2016 - Round 5

Edmonton vs. Boston 2   2 – 1

Sunday 20 March 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Edmonton Boston 2 Score
W Elvis Sun (chenshi) 5 dan B Chun Sun (droplet) 5 dan B+1.5
B Martin Müller (lowbrow) 6 dan W David Cho (MrCho) 5 dan B+8.5
W Wei Cheng (yesweican) 4 dan B Andrew Hall (hndrewaall) 2 dan W+Resign

NC Raleigh vs. SF Bay Area/Berkeley   2 – 1

Sunday 20 March 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

NC Raleigh SF Bay Area/Berkeley Score
W Hangbo Zhang (hill06) 5 dan B Linden Chiu (lchiu87) 3 dan B+Forfeit
B Jeff Kuang (jk2015) 5 dan W James Lou (evvivan) 3 dan B+Resign
W Bradley Jones (iopt) 4 dan B Jeffrey Zhang (Jzricaka) 3 dan W+Resign

Washington DC 1 vs. Washington DC 2   1 – 2

Sunday 20 March 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Washington DC 1 Washington DC 2 Score
W Elaine Jiang (oreo1215) 7 dan B Liang Yu (yili) 6 dan W+6.5
B Justin Teng (odnihs) 6 dan W Zhiyuan (Edward) Zhang (feamed) 5 dan W+20.5
W Joshua Lee (Starstorm2) 6 dan B Zhenying Gu (kerberos) 5 dan B+Resign

New Jersey vs. San Francisco 1   1 – 1

Sunday 20 March 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

New Jersey San Francisco 1 Score
W Kevin Huang (khuang) 8 dan B Jeremy Chiu (germgo) 6 dan B+3.5
B Justin Ching (kingching) 6 dan W Vanessa Wong (gogirl831) 6 dan
W Willis Huang (featherbag) 5 dan B Matthew Burrall (tesujinin) 7 dan W+Resign