Pandanet Pandanet

AGA City League 2013

Boston

1: Ke Lu (Captain)

  • Pandanet account: kelu
  • Rank: 5 dan


2: Huiren Yang

  • Pandanet account: hyang12
  • Rank: 8 dan


3: Jie Liang

  • Pandanet account: gust
  • Rank: 8 dan


4: Guochen Xie

  • Pandanet account: guochen
  • Rank: 8 dan


5: Yunzhe Zhang

  • Pandanet account: ilovezoey
  • Rank: 8 dan