Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2023

Madison

1: Xingke Sun (Captain)

 • Pandanet account: Trela
 • Rank: 7 dan


2: Xingke Sun

 • Pandanet account: Trela
 • Rank: 7 dan


3: Ye Sun

 • Pandanet account: RoySun
 • Rank: 4 dan


4: Stephen Lin

 • Pandanet account: nakasteph
 • Rank: 4 dan


5: Haotian Feng

 • Pandanet account: Isaac0047
 • Rank: 3 dan


6: Dave Weimer

 • Pandanet account: Earthling
 • Rank: 2 dan