Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

Denver

1: Tony Tang (Captain)

 • Pandanet account: tzbk
 • Rank: 8 dan


2: Tony Tang

 • Pandanet account: tzbk
 • Rank: 8 dan


3: Bowen Zhang

 • Pandanet account: matrixgo
 • Rank: 7 dan


4: Yan Jin

 • Pandanet account: Yan
 • Rank: 5 dan


5: Bin Fu

 • Pandanet account: berniefu
 • Rank: 3 dan


6: Piotr Milian

 • Pandanet account: pmilian
 • Rank: 2 kyu