Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2017

ACL League A 2017 - Round 1

Canwa Vancouver 1 vs. Seattle 1   2½ – ½

Sunday 13 November 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Canwa Vancouver 1 Seattle 1 Score
B Zi Yang (Matthew) Hu (thepath) 9 dan W Ho Son (agedisire) 7 dan B+Resign
W Ryan Li (CrazyWind) 1 dan pro B Yue Zhang (VincentGo) 7 dan W+Time
B Tianyu (Bill) Lin (billlin) 7 dan W Edward Kim (nasanggam2) 7 dan jigo

Edmonton vs. New Jersey   3 – 0

Sunday 13 November 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Edmonton New Jersey Score
B Frank Wang (bbjjwyf) 5 dan W Yansong (George) Zhou (GEORGEV) 7 dan B+Forfeit
W Wei Cheng (yesweican) 4 dan B Justin Ching (kingching) 6 dan W+Resign
B Junliang Zhang (oubyebye) 2 dan W Willis Huang (featherbag) 5 dan B+3.5

Greater Washington vs. Boston   2 – 1

Sunday 13 November 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Greater Washington Boston Score
B Tim Zurui Song (Qishen) 1 dan pro W Xianda Lan (edwardlan) 6 dan W+Resign
W Eric Lui (heisenberg) 8 dan B Jie Liang (gust) 8 dan W+Resign
B Mengchen Zhang (LuMe) 7 dan W Huiren Yang (hyang12) 1 dan pro B+7.5

Washington DC 2 vs. Bay Area   1 – 2

Sunday 13 November 2016, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Washington DC 2 Bay Area Score
B Siyuan Li (tcffmkr) 7 dan W Qucheng Gong (qucheng) 8 dan B+Resign
B Zhiyuan (Edward) Zhang (feamed) 6 dan W Xiaotian Hu (hkyris98) 7 dan W+12.5
B Zhenying Gu (kerberos) 5 dan W Aaron Ye (GOdnPoppy) 7 dan W+Resign