Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2024

ACL League A 2024 - Round 8

Canwa Vancouver 1 vs. Toronto, ON

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Canwa Vancouver 1 Toronto, ON Matchtime (if changed) / Score
B Henry Yu (henryYu3) 2 dan pro W Kaining Huang (Kennybala) 5 dan
W Tianyu (Bill) Lin (billlin) 8 dan B Leo Tan (LeoT) 6 dan
B Brady Zhang (Brightstar) 7 dan W Guanyu Song (Zhengzhou) 7 dan

Seattle 1 vs. Chicago

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Seattle 1 Chicago Matchtime (if changed) / Score
B Harrison Dow (dhari) 5 dan W Albert Yen (lsugyen) 8 dan
W Kenny Jin (jjnjjnjjn) 6 dan B Sungsoo Kim (Sungsoo) 5 dan
B Zixuan Gao (Zixuan) 5 dan W Cheuk To Tsui (menger) 4 dan

Boston vs. Ottawa

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Boston Ottawa Matchtime (if changed) / Score
B Huiren Yang (hyang12) 1 dan pro W Jun Li (Jungleman) 6 dan
W Xiaodi Huang (linalxhp) 7 dan B Xianyu Li (BKB) 6 dan
B Jate Greene (bagelfan) 3 dan W Yingzhi Chen (Yingzhi) 4 dan

Denver vs. New York City

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Denver New York City Matchtime (if changed) / Score
B Matthew Harwit (hobajons) 7 dan W Zhaonian Chen (zchen) 8 dan
W Yan Jin (Yan) 5 dan B Alexander Qi (alexqinj) 1 dan pro
B Bowen Zhang (matrixgo) 7 dan W Ryan Li (CrazyWind) 1 dan pro